November månads budgethjul

November månads budgethjul

Gött med stenkoll på budgeten och högt tempo i amorteringarna!
Det är nu den tiden på månaden och det är alltid lika trevligt att gå igenom budgeten! Efter en snabb översikt så skruvar vi på amorteringen med ytterligare 2% gentemot oktober. Med en ny, högre lön i hushållet så tuffar det på, vi går i rasande takt mot att bli skuldfria! Sparandet har dock åter fått stryka på foten till förmån för avbetalning på lånen, men vi har såklart en buffert som vi anser kommer skydda oss mot dippar en tid framöver, vi fyller dock på den med ett par tusenlappar som brukligt! Vi siktar på 40% sparkvot nästa år när vi är skuldfri.

Den andra bilden är egentligen inte helt rättvisande eftersom den inte säger något om våra inkomster. Den visar endast den delen av våra inkomster som går till amortering. Men med en högre lön så blir det mer i amortering (självklart iaf för oss) men kvoten ändras endast eftersom vi ökat på hur stor del av vår inkomst som går till just amorteringar.

Fig 1. November månads budgethjul, matkostnader hamnar under person 1 och 2. Amorteringen har ökats på med 25 gentemot oktober månad. Övriga delar ligger kvar på liknande nivå.
Fig 2. Procentuella delen av vår inkomst som går till att amortera. Juli sticker ut får att inkomsterna var lägre den månaden samtidigt som vi försökte bibehålla den summa vi amorterar med. Efter det så har vi två stabila inkomster och försöker varje månad öka på den summa vi amorterar vilket också visar sig i den ökande trenden.
1

No Responses

Write a response